Projekty budynków mieszkalnych

projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, oraz budynków gospodarczych i garaży

Możemy wykonać adaptację projektu gotowego do obowiązującego planu miejscowego /warunków zabudowy dla danej działki budowlanej. Projekty budynków mieszkalnych i gospodarczych opracowujemy w trzech etapach opisanych poniżej.
Koncepcja funkcjonalna:
 • rzuty funkcjonalne z metrażem pomieszczeń
 • przekrój
 • wstępne wizualizacje pokazujące gabaryty i kształt budynku
Koncepcja jest opracowana na podstawie wymagań inwestora oraz analizy warunków zabudowy/ planu miejscowego, otoczenia działki oraz jej usytuowania względem stron świata.
Projekt budowlany:
 • projekt architektoniczno-budowlany ( zawiera : opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki )
 • projekt konstrukcyjny ( zawiera: opis techniczny z obliczeniami statycznymi, rzuty z elementami konstrukcyjnymi)
 • projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o, gaz, ( zawiera: opis techniczny, rzuty z przebiegiem poszczególnych instalacji oraz lokalizacją pionów i elementów wyposażenia instalacyjnego)
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych ( zawiera: opis techniczny, rzuty z przebiegiem instalacji elektrycznej oraz lokalizacją elementów wyposażenia instalacyjnego)
 • projekt zjazdu drogowego ( zawiera opis techniczny, plan zagospodarowania z układem drogowym, profile drogowe)
Na życzenie inwestora możemy wykonać dodatkowe opracowania do projektu budowlanego tj:
 • projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • projekt i technologia kotłowni
 • projekt instalacji słaboprądowych i teletechnicznych
 • projekt układu drogowego
 • projekt i inwentaryzacja zieleni
 • projekt ogrodzenia
Projekt wykonawczy:
 • projekt architektoniczny-wykonawczy ( zawiera : opis techniczny z wybranymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją elementów małej architektury oraz ich zestawieniem ilościowym, rzuty wykonawcze, przekroje wykonawcze, elewacje wraz z kolorystyką, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki, zestawienia balustrad, zestawienie elementów więźby dachowej, detale miejsc charakterystycznych tj ściany, balustrady, klatki schodowe, elementy dachu
 • projekt konstrukcyjny ( zawiera: opis techniczny z obliczeniami statycznymi, rzuty z elementami konstrukcyjnymi, rysunki szalunkowe, zestawienie stali)
 • projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o, gaz, ( zawiera: opis techniczny, rzuty z przebiegiem poszczególnych instalacji oraz lokalizacją pionów i elementów wyposażenia instalacyjnego, zestawienie materiałów i wyposażenia instalacyjnego)
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych ( zawiera: opis techniczny, rzuty z przebiegiem instalacji elektrycznej oraz lokalizacją elementów wyposażenia instalacyjnego, zestawienie materiałów i wyposażenia instalacyjnego )
 • projekt zjazdu drogowego ( zawiera: opis techniczny, plan zagospodarowania z układem drogowym, profile drogowe, przekroje konstrukcyjne, detale konstrukcyjne)
Na życzenie inwestora możemy opracować kosztorysy oraz przedmiary robót budowlanych.