Obsługa inwestycyjna

uzgodnienia formalne, pozwolenie na budowę, zjazdy drogowe, projekty przyłączy

Uzyskanie w zastępstwie inwestora wszystkich niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień potrzebnych do uzyskania:
  • decyzji WZ
  • decyzji ULICP
  • decyzji Pozwolenia na Budowę
  • decyzji Pozwolenia na Użytkowania
  • budowy/ przebudowy przyłączy wod-kan, gaz, elektryczne
  • budowy zjazdów i układów drogowych
  • inne uzgodnienia w zależności od specyfiki inwestycji budowlanej
Pełnienie funkcji pełnomocnika inwestora w zakresie uzgodnień formalnych oraz koordynacji projektowej i wykonawczej.
Opracowanie dla inwestora materiałów przetargowych tj kosztorysy, przedmiary robót budowlanych, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych i inne.
Przygotowanie materiałów reklamowych i marketingowych dla klienta tj: karty mieszkań i lokali, wizualizacje itp.