Nadzory autorskie

Nadzory autorskie polegają na wizycie projektanta na budowie podczas realizacji obiektu oraz na:
  • dokonywaniu drobnych zmian w projekcie
  • sprawdzeniu zgodności realizacji z rozwiązaniami projektowymi oraz przepisami prawa
  • udzielaniu wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie
  • rozwiązywaniu problemów wykonawczych i akceptacja niewielkich zmian projektowych
  • pisemna akceptacja zakończonych prac pod względem estetyki oraz zgodności z projektem i przepisami prawa
Trzy nadzory autorskie połączone z wizytą na budowie są zawarte w cenie opracowanego projektu budowlanego, istnieje również możliwość dodatkowych wizyt.