Konsultacje architektoniczne

Analiza warunków zabudowy lub wypisu z planu miejscowego w formie pisemnej i rysunkowej:
  • zobrazowanie jak można zagospodarować działkę budowlaną, określenie dopuszczalnej powierzchnia zabudowy oraz możliwej do osiągnięcia powierzchni użytkowej
Analiza możliwości zabudowy działki poprzedzona wizytą w terenie, w kontekście położenia względem stron świata, relacji z najbliższym otoczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pomoc w wypełnieniu wniosków formalnych i w uzyskaniu uzgodnień dotyczących:
  • zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
  • decyzji WZ lub ULICP
  • decyzji Pozwolenia na budowę
  • decyzji Pozwolenia na użytkowania
  • budowy/ przebudowy przyłączy wod-kan, gaz, elektryczne
  • zjazdów drogowych
  • inne uzgodnienia w zależności od specyfiki inwestycji budowlanej
Doradztwo w zakresie obowiązujących warunków technicznych, prawa Budowlanego i innych przepisów związanych z procesem inwestycji budowlanych.