Inwentaryzacja

Inwentaryzacje wykonujemy przy pomocy pomiarów dalmierzem laserowym.
  • Inwentaryzacje powykonawcze - do wydzielenia samodzielnych lokali: (zakres opracowania: opis zawierający zestawienie powierzchni pomieszczeń i komunikacji, rzuty z zestawieniem powierzchni lokali oraz kolorystycznie wyodrębnione samodzielne lokale i ciągi komunikacji wspólnej),
  • Inwentaryzacje obiektów do przebudowy - (zakres opracowania: opis architektoniczny, zestawienie pomieszczeń, rzuty, przekroje, elewacje, dokumentacja fotograficzna, uproszczony model 3d),
Na życzenie inwestora jest możliwość poszerzenia opracowania inwentaryzacji obiektów do przebudowy o Ekspertyzę techniczną dokumentującą stan zachowania elementów konstrukcyjnych budynku i możliwości realizacji planowanej przebudowy ( jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę)
  • Inwentaryzacje obiektów zabytkowych- (zakres opracowania: opis architektoniczny, zestawienie pomieszczeń, rzuty, przekroje, elewacje, dokumentacja fotograficzna).
Na życzenie inwestora jest możliwość poszerzenia opracowania inwentaryzacji obiektów zabytkowych o opracowanie Programu prac konserwatorskich który zawiera: zestawienie elementów zabytkowych zaznaczonych na rzutach, badania stratygraficzne, wytyczne konserwatorskie, dokumetację fotograficzną ( opracowanie to jest niezbędne do późniejszych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków).